Actueel, 31 augustus 2021

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Sagittarius is eind augustus 106,3%.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond het fonds is. Het is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan is er naar verwachting precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen (verplichtingen) nu en straks te betalen.

Dekkingstekort of reservetekort?
Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Bij een dekkingsgraad van 104% is er voldoende vermogen om aan de verplichtingen en de minimaal vereiste buffers te voldoen. Bovenop het minimaal vereist eigen vermogen moet Sagittarius nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 104% spreekt De Nederlandsche Bank van onderdekking; als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 115% heeft het pensioenfonds een reservetekort. In een situatie van reservetekort moeten we een herstelplan bij De Nederlandsche Bank indienen en aangeven hoe we weer boven 115% uit denken te komen.

Waardevast pensioen?
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2021 iets minder kopen dan in 2020. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie proberen wij uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat wij geen of geen volledige toeslag kunnen verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen.

Verhoging pensioen
Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen als volgt:

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Toeslagverlening is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Als een toeslag wordt toegekend heeft u hierdoor niet meteen recht op toeslagen in toekomstige jaren.

Verlaging pensioen
Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties ook worden verlaagd. Tot op heden zijn de pensioenen niet verlaagd. Als de financiële situatie niet verslechtert, hoeven wij ook de komende jaren de pensioenen waarschijnlijk niet te verlagen.