Actueel

Actueel, 31 augustus 2022

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Sagittarius is eind augustus 119,4%.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De (actuele) dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond het fonds is. Het is de verhouding tussen het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan is er naar verwachting precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen (verplichtingen) nu en straks te betalen. Om te veel schommelingen in de cijfers te voorkomen wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Dekkingstekort of reservetekort?
Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Bij een dekkingsgraad van 104,2% is er voldoende vermogen om aan de verplichtingen en de minimaal vereiste buffers te voldoen. Bovenop dit minimaal vereist eigen vermogen moet Sagittarius nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden (bij ons fonds is dat 115,5%). Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,2% spreekt De Nederlandsche Bank van een dekkingstekort; als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 115,5% dan heeft het pensioenfonds een reservetekort.

In een situatie van een reservetekort moeten we een herstelplan bij De Nederlandsche Bank indienen en aangeven hoe we binnen 10 jaar weer boven 115,5% uitkomen.

Waardevast pensioen?
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2022 minder kopen dan in 2021. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie proberen wij uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat wij geen of geen volledige toeslag kunnen verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen.

Verlaging pensioen
Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties ook worden verlaagd. Tot op heden zijn de pensioenen niet verlaagd. Als de financiële situatie niet verslechtert, hoeven wij ook de komende jaren de pensioenen waarschijnlijk niet te verlagen.

Toeslagbeleid Sagittarius
De toeslagverlening is bij ons fonds voorwaardelijk. Er bestaat geen automatisch recht op verhoging van het pensioen of de pensioenaanspraak. Het toekennen van een toeslag is niet alleen afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds, maar ook van de beslissing van het bestuur van Sagittarius om al dan niet de toeslag te verlenen. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds fungeert daarbij als een belangrijke graadmeter. Volgens het toeslagbeleid wordt een volledige toeslag verleend als de beleidsdekkingsgraad boven de 135% bedraagt. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 120% bevindt wordt geen toeslag verleend. Als de beleidsdekkingsgraad zich tussen de 120% en 135% bevindt wordt een gedeeltelijk toeslag verleend.

Toeslagverlening per 1 januari 2022
Alhoewel de beleidsdekkingsgraad in 2021 aanzienlijk is verbeterd, van 97,3% naar 111,3%, heeft Sagittarius het peil waarop een toeslag zou kunnen worden gerealiseerd nog niet bereikt. Omdat de beleidsdekkingsgraad nog onder de 120% ligt, kan in overeenstemming met het toeslagbeleid geen toeslag worden verleend. De pensioenen zijn per 1 januari 2022 daarom niet verhoogd.