Beleidsdekkingsgraad

 

2024
MEI 132,4%
APRIL 131,9%
MAART 131,6%
FEBRUARI 131,3%
JANUARI 131,1%
2023
DECEMBER 130,8%
NOVEMBER 130,9%
OKTOBER 130,9%
SEPTEMBER 130,8%
AUGUSTUS 130,3%
JULI 129,9%
JUNI 129,1%

Actueel, 31 mei 2024

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Sagittarius is eind mei 132,4%.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De (actuele) dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond het fonds is. Het is de verhouding tussen het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen. Is onze dekkingsgraad 100%? Dan is er naar verwachting precies genoeg geld (vermogen) om alle pensioenen (verplichtingen) nu en straks te betalen. Om te veel schommelingen in de cijfers te voorkomen wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Dekkingstekort of reservetekort?
Pensioenfondsen moeten reserves hebben om bepaalde risico’s op te vangen. De Nederlandsche Bank heeft eisen gesteld aan de grootte van deze reserves. Bij een dekkingsgraad van 104,3% is er voldoende vermogen om aan de verplichtingen en de minimaal vereiste buffers te voldoen. Bovenop dit minimaal vereist eigen vermogen moet Sagittarius nog een extra reserve aanhouden voor ongunstige tijden (bij ons fonds is dat 117,2%). Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 104,3% spreekt De Nederlandsche Bank van een dekkingstekort; als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 117,2% dan heeft het pensioenfonds een reservetekort.

Waardevast pensioen?
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2023 minder kopen dan in 2022. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie proberen wij uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat wij geen of geen volledige toeslag kunnen verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen.

Verlaging pensioen
Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties ook worden verlaagd. Tot op heden zijn de pensioenen niet verlaagd. Als de financiële situatie niet verslechtert, hoeven wij ook de komende jaren de pensioenen waarschijnlijk niet te verlagen.

Toeslagbeleid Sagittarius
Het pensioenfonds heeft een voorwaardelijke toeslagregeling. Bij de voorwaardelijke toeslagverlening wordt op de pensioenen toeslag verleend van maximaal de consumentenprijsindex (alle huishoudens, afgeleid). Als de beleidsdekkingsgraad zich onder de 120% bevindt, wordt er geen toeslag verleend. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 135%, wordt een volledige toeslag verleend.

Toeslagverlening per 1 januari 2023
De beleidsdekkingsgraad ultimo 2022 bedraagt 125,1% en daarom heeft het bestuur per 1 januari 2023 een gedeeltelijke toeslag van 34% van de volledige prijsindex kunnen verlenen. De volledige prijsindex volgens het pensioenreglement bedroeg 16,9%. Uit ons toeslagbeleid volgt daarom een verhoging per 1 januari 2023 van 5,7%.