Het verantwoordingsorgaan is samengesteld uit deelnemers en pensioengerechtigden en vergadert ten minste tweemaal per jaar samen met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur en heeft het recht advies uit te brengen.

Wijzigingen in het het verantwoordingsorgaan

  • In 2023 is Bas Hartgers toegetreden als lid namens de deelnemers.
  • In 2023 is Henk Postma uitgetreden als lid namens de deelnemers.
  • In 2023 is Peter Vermeij uitgetreden als lid namens de pensioengerechtigden.
  • In 2022 is Anton Soethof toegetreden als lid namens de pensioengerechtigden.
  • In 2022 is Noor Verheul toegetreden als lid namens de pensioengerechtigden. Zij heeft hierbij de functie secretaris in het verantwoordingsorgaan van Rien Walschots overgenomen.
  • In 2022 is Rien Walschots uitgetreden als lid namens de pensioengerechtigden.