In de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund door het pensioenbureau. De werkzaamheden betreffen pensioenadministratie en bestuursondersteuning.