U ontvangt van ons een pensioenuitkering. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u onverhoopt komt te overlijden. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Uitkeringsoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Sagittarius. U kunt naar laag 2 gaan door het klikken op één van de onderstaande icoontjes (afbeeldingen). U kunt in laag 2 via linkjes doorklikken naar laag 3 met de juridische en beleidsmatige informatie. Deze informatie kunt u ook vinden op onze website onder documenten of u kunt ze bij ons opvragen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Voor meer informatie klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Geen “nieten”

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U ontvangt inmiddels pensioen en bouwt geen nieuwe pensioenaanspraken meer op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Pensioenfonds Sagittarius heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  1. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  2. Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  3. De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  4. Voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen klik hier.

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

Jaar Stijging van de Verhoging van uw
prijzen* pensioen
2024 3,5% 1,3%
2023 11,7% 5,7%
2022 3,3% 0,0%
* Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (waarbij rekening is gehouden met een herrekening van de energiekosten)

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Toeslagverlening is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Als een toeslag wordt toegekend heeft u hierdoor niet meteen recht op toeslagen in toekomstige jaren.

Dit jaar is uw pensioen verhoogd met een deel van de prijsstijging. De afgelopen twee jaar is uw pensioen niet verhoogd.

De afgelopen jaren zijn de pensioenen niet verlaagd. Als de financiële situatie niet verslechtert, hoeven wij ook de komende jaren uw pensioen niet te verlagen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Stichting Pensioenfonds Sagittarius maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  1. Kosten voor de administratie.
  2. Kosten om het vermogen te beheren.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u verhuist naar het buitenland.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Klik op de koppen of de iconen Meer infor laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.