Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

De datum van uitdiensttreding is van belang voor het vaststellen in welke pensioenregeling u valt. Op onderstaande knoppen kunt u aangeven wanneer u uitdienst bent getreden zodat u de juiste informatie over uw pensioen kunt inzien.