Gewezen deelnemers 2014

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sagittarius!

Stichting Pensioenfonds Sagittarius is het pensioenfonds van Nederlandse Rexel bedrijven. U heeft in het verleden pensioen bij ons opgebouwd. Dit deed u via uw werkgever Rexel Nederland. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Sagittarius. U kunt naar laag 2 gaan door het klikken op één van de onderstaande icoontjes (afbeeldingen). U kunt in laag 2 via linkjes doorklikken naar laag 3 met de juridische en beleidsmatige informatie. Deze informatie kunt u ook vinden op onze website onder documenten of u kunt ze bij ons opvragen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Voor meer informatie klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bent inmiddels uitdienst bij Rexel Nederland en u bouwt geen nieuwe pensioenaanspraken op.

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw huidige werkgever.

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Pensioenfonds Sagittarius heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  1. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  2. Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  3. De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  4. Voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen klik hier.

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

Jaar Stijging van de Verhoging van uw
prijzen* pensioen
2023 16,9% 5,7%
2022 3,3% 0,0%
2021 1,1% 0,0%
* Bron Centraal bureau voor de Statistiek

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Toeslagverlening is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Als een toeslag wordt toegekend heeft u hierdoor niet meteen recht op toeslagen in toekomstige jaren.      

Dit jaar is uw pensioen verhoogd met een deel van de prijsstijging. De afgelopen twee jaar is uw pensioen niet verhoogd.

       

De afgelopen jaren zijn de pensioenen niet verlaagd. Als de financiële situatie niet verslechtert, hoeven wij ook de komende jaren uw pensioen niet te verlagen.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Sagittarius maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  1. Kosten voor de administratie.
  2. Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer weten over uw pensioen? Klik op de koppen of de iconen voor laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.