Waarom is uw pensioen niet verhoogd?  

In januari lieten we u al per e-mail weten dat uw pensioen niet wordt verhoogd per 1 januari 2022. Daarvoor was onze financiële situatie op 31 december 2021 namelijk niet goed genoeg. Toch hebben we hier vragen over gekregen. Ons bestuur geeft daarom een toelichting.

“Het bestuur begrijpt het heel goed dat er vragen zijn. Want zeker nu de prijzen harder stijgen, wordt het nog vervelender dat de pensioenen niet zijn verhoogd. Gepensioneerden merken dat direct in hun portemonnee. En degenen die nu nog pensioen opbouwen, zullen een gemiste verhoging merken wanneer ze straks met pensioen gaan. Het bestuur was dan ook liever met een ander bericht gekomen. Maar een verhoging zat er helaas niet in.

Beleidsdekkingsgraad wel gestegen, maar nog steeds te laag

Net als veel pensioenfondsen zijn we, sinds het begin van de coronacrisis, er financieel weer iets beter voor komen te staan. Dat was het afgelopen jaar te danken aan de iets oplopende rente en de gestegen aandelenkoersen. Wel is de rente nog steeds erg laag. Daarom is het veel pensioenfondsen toch niet gelukt om de pensioenen te kunnen verhogen. Dat geldt ook voor Sagittarius. Onze beleidsdekkingsgraad is het afgelopen jaar wel gestegen, maar niet genoeg voor een verhoging.

Strenge regels voor verhogen

Voor een verhoging moet het bestuur zich houden aan strenge regels. Zo had onze beleidsdekkingsgraad 120% of hoger moeten zijn op 31 december. Deze stond toen op 111,3%. Daaraan zie je dat we niet genoeg financiële reserves hebben. En dan mogen we de pensioenen niet verhogen. Maar zelfs als de dekkingsgraad hoog genoeg is, is verhogen geen vanzelfsprekendheid. Dat mag pas als we de verhoging langdurig kunnen geven.

Versoepeling van de regels geen garantie voor verhoging

We kunnen pas weer verhogen wanneer onze reserves voldoende zijn aangevuld. En dat is vanaf een beleidsdekkingsgraad van 120%. Pas dan komt een eventuele verhoging in zicht. We lezen in de krant over een versoepeling van die regel, waarbij vanaf een beleidsdekkingsgrens van 105% mag worden verhoogd. Maar er zijn er veel andere voorwaarden waar we dan aan moet voldoen. Het is dus nog maar de vraag of zo’n versoepeling ons fonds gaat helpen. Het bestuur zal dit komende jaar kijken of de grenzen voor toeslagverlening verruimd kunnen worden.

Lage rente blijft ons tegenwerken

Zolang de rente laag is, blijft het voor ons pensioenfonds echt lastig om de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen. Ondanks prima beleggingsresultaten. Rekenen met een lage rente maakt de pensioenen namelijk erg duur. En iedereen weet dat hoe duurder iets is, des te meer geld je in kas moet hebben om het te kunnen kopen. Dat geldt ook voor pensioenfondsen. We hopen dan ook dat de rentestijging van afgelopen jaar doorzet en dat het goed gaat met de economie. Want dat hebben we onder de huidige regels als pensioenfonds hard nodig om zicht te krijgen op een verhoging.”

Hebt u straks genoeg pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl

De beslissing van het bestuur om per 1 januari 2022 de pensioenen niet te verhogen geldt voor alle pensioenen bij ons fonds, dus van zowel (oud-)werknemers als gepensioneerden. Bouwt u nog pensioen op? Kijk dan minstens 1x per jaar op Mijnpensioenoverzicht.nl hoe uw pensioen ervoor staat. Zo weet u of u misschien zelf iets extra’s wilt doen voor uw pensioen.”

 

Het bestuur